onsdag 26. januar 2011

En kvinne som Nora - Laura Kieler (1849-1932)

Laura Kieler var kjent som både forfatter, kvinnesakskvinne og foredragsholder i sin tid. I dag kjenner vi henne som modellen for Ibsens Nora i Et dukkehjem. Bakgrunnen for koblingen mellom Laura Kieler og Nora Helmer, var Ibsens kjennskap til Laura Kielers skjebne.

Laura Kieler var en ung kvinne med mange talenter. Hun skrev blant annet boken Brands døtre, da hun bare var 20 år gammel. Boken, som var en direkte reaksjon på Ibsens skuespill, sendte hun til Ibsen - som svarte med å oppmuntre henne til videre skriving.

Ibsen ga Kieler skriveråd, og inviterte henne til å besøke ham i Dresden i 1871. Dikterens kjælenavn på Laura Kieler kjenner vi igjen fra Et dukkehjem - hun var lerkefuglen.

I 1876 var Kieler, som nå var gift med danske Victor Kieler, på vei hjem fra et lengre opphold i Italia. På veien besøkte hun Ibsen-familien i München, men møtte bare Ibsens kone Suzannah. Her røpet Kieler hva som var bakgrunnen for Italia-oppholdet. Victor Kieler hadde fått tuberkulose, og måtte sørover for å bli frisk. Uten å si noe til mannen tok Laura opp et lån - noe som var forbudt på den tiden. Mannen ble frisk, og hun mente hun kunne tjene nok på skrivingen til å betale tilbake det hun skyldte. Slik gikk det ikke, og hun ble tvunget til å ta opp et nytt lån.

Laura Kieler befant seg i en desperat situasjon. Hun forsøkte å overtale Ibsen til å hjelpe henne med å få utgitt et av romanmanuskriptene hennes, men han nektet - det var for svakt.

Sannheten om lånet kom for en dag - og mannen reagerte med å forlange separasjon og nektet henne å være sammen med barna. Laura fikk et sammenbrudd og tilbrakte en måned på psykiatrisk sykehus. Etter et par år ba mannen henne komme tilbake til hjemme, og hun godtok dette på grunn av barna.

Et dukkehjem kom ut i 1879, og fordi Laura Kielers historie var såpass kjent, var det ingen tvil om at det var hennes skjebne stykket var basert på.

Laura prøvde å få Ibsen til å nekte for at hun var modellen for Nora - men Ibsen sa nei. Selv om stykket tok opp et tema som var viktig for kvinnesaksforkjemperen Kieler, gjorde det livet hennes tungt og vanskelig.

Laura Kielers historie synliggjør at gifte kvinner i andre halvdel av 1800-tallet var prisgitt sine ektemenn. De var ikke fri til å handle som de selv ønsket, det fantes lover og regler som måtte overholdes - selv om fornuften tilsa noe annet. Likevel fantes det kvinner som gikk mot strømmen, som tenkte selv og handlet, selv om dette innebar en stor personlig risiko - og ofte fikk tragiske utfall for kvinnene det gjaldt. Laura Kieler brøt loven for å redde sin tuberkulosesyke mann - og han tok ut separasjon og nektet henne å se barna. Lerkefuglen ble med ett syndebukk.Hvilke verdier bør et ekteskap/forhold bygges på?

Hvilke verdier handlet Victor Kieler ut fra da han tok ut separasjon, og gjorde han det rette? Begrunn svaret ditt.

Hvorfor tror du  Laura Kieler valgte å bryte loven og ta opp lån uten mannens samtykke? 


Hva sier Laura Kielers skjebne om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet, og hva tror du Ibsen ønsket å sette fokus på ved å bruke en sann historie  som utgangspunkt for dramaet Et dukkehjem?20 kommentarer:

 1. Hvilke verdier bør et ekteskap/forhold bygges på?

  Jeg mener det burde bygges på ærlighet, tillit og forståelse.

  Hvilke verdier handlet Victor Kieler ut fra da han tok ut separasjon, og gjorde han det rette? Begrunn svaret ditt.

  Han handlet nok ut i fra stoltheten sin, og denne reaksjonen kommer av den strenge normen om at kvinner ikke er myndige eller i posisjon til å ta ansvar.

  Hvorfor tror du Laura Kieler valgte å bryte loven og ta opp lån uten mannens samtykke?

  Jeg tror hun gjorde det av kjærlighet til sin mann og familie. Samtidig så var hun en forkjemper for kvinnerett og dette var en glimrende måte å markere det på.


  Hva sier Laura Kielers skjebne om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet, og hva tror du Ibsen ønsket å sette fokus på ved å bruke en sann historie som utgangspunkt for dramaet Et dukkehjem?

  Situasjonen for kvinner var horribel på den tiden. de var umyndiggjort og underkastet mannen. Jeg tror ibsen var ute etter å få fram dette for å muligens skape en endring, eller i det minste en debatt, og gjøre dette til tabu. I tilleg har han opplevd det han skriver om på nært hold og av den grunn kan han kanskje puste mer liv inn i skrivingen sin.

  SvarSlett
 2. verdier som ekteskap skal bygges på synes jeg er at man skal være forelsket, man skal stole på hverandre.
  Da han ville ha seperasjon følte han seg krenket og mangel på respekt ovenfor Laura.

  Hun var vell glad i Victor og trengte også økonomisk støtte, siden de har jo to barn.
  det var veldig mannsdominert, kvinnene hadde lite å si i sakene sine

  SvarSlett
 3. Et ekteskap bør bygges på ærlighet samt en god dose kjærlighet. To personer som inngår et ekteskap bør gjøre det fordi de elsker hverandre og fordi de føler at det de gjør er det rette.

  Victor handlet ut fra verdiene ærlighet og åpenhet. Laura hadde ikke fortalt han noe om lånet, og han ble derfor svært skuffet og sint. Om han gjorde det rette er jeg ikke sikker på, men i et ekteskap bør man være åpen og ærlig med hverandre, så om man tenker på det gjorde han kanskje det rette.

  Jeg tror Laura valgte å ta opp lån fordi hun var så glad i mannen sin, og ville ikke la han død fra henne. Derfor gjorde hun alt hun kunne for at han skulle overleve, og det aller siste hun kunne gjøre var å ta opp et lån slik at de kunne dra til utlandet.

  Det viser at kvinner ikke hadde stort med rettigheter på 1800-tallet, og de kunne ikke gjøre det de egentlig ville. De var alt for bundet til mennene sine.

  SvarSlett
 4. Et ekteskap bør bygges på tillit og kjærlighet. Hvis man bare har en av disse verdiene er det vanskelig å ha et godt forhold til hverandre.

  Han handlet etter det loven sa; At det var en stor forbrytelse for kvinner å ta ut lån. Han handlet ikke ut i fra kjærlighet og tillit.
  Jeg syns ikke Victor gjorde det rette. Laura valgte å ta ut lånet for å redde mannen sin, som hun tydeligvis må ha elsket inderlig høyt for å gjøre noe slik. kjærligheten virket ikke å være gjensidig fra Victor sin side, da han valgte å ta ut separasjon.
  Jeg tror også Laura tok ut lånet for å være selvstendig og for å vise at kvinner faktisk er i stand til å gjøre ting selv. at ikke mannfolket alltid må ta seg av slike ting.

  Lauras skjebne viser at kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet var veldig nedtrykt av mennene. At kvinner ikke kunne ta utdanning eller ha ansvaret for noe, ikke en gang deres egne barn.

  Jeg tror Ibsen ønsket å sette fokus på kvinners situasjon, og vise hvordan de egentlig hadde det på slutten av 1800-tallet. Dette ved å bruke en sann historie som utganspunkt.

  SvarSlett
 5. Et ekteskap bør bygge på verdier som: tillit, overenskommelse, kjærlighet, respekt, osv.

  Victor Kieler handler ut i fra brutt tillit og respekt når han tar ut seperasjon. Om han gjorde det rette kan diskuteres. I det øyeblikket han får høre om det går det nok mange tanker gjennom hodet hans og han handler ut i fra sinne og frustrasjon, istedenfor å ta det innover seg og fordøye det. Hadde han brukt litt mer tid på å forstå HVORFOR Laura gjorde som hun gjorde ville kanskje utfallet blitt annerledes. Hun gjorde det tross alt ut av kjærlighet til mannen sin og tok en stor sjanse for å reddet livet hans. Samtidig så må vi huske på at dette skjedde i en helt annen tid hvor slike ting ble tatt MYE mer alvorlig enn nå - og Laura viste nok stor mistillit og dumhet overfor mannen sin når hun gjorde som hun gjorde.

  Laura tok nok opp lån uten samtykke fra mannen sin i redsel om at han ikke ville la verken henne eller han selv gjøre det. Han var for stolt til å få hjelp, selv når han var dødsyk, og Laura var sikkert redd for at denne stoltheten ville gå utover hennes elskedes liv.

  Laura Kielers skjebne viser at kvinner var langt under menn på rangstigen på slutten av 1800-tallet. De hadde lite de skulle ha sagt og kunne ikke handle ut i fra eget hode. Jeg tror Ibsen ønsket å sette fokus på HVOR håpløs situasjonen for kvinner faktisk var på tiden, og i tillegg vise konsekvensene en kvinne kunne få av ulydighet - og siden historien var sann kunne folk på den tiden ta historen alvorlig og "lære" av Laura/Noras feil.

  SvarSlett
 6. Jeg mener et ekteskap bør bygges på gjensidig respekt ovenfor hverandere, åpenhet, ærlighet og fortrolighet. Og ikke minst kjærlighet og trofasthet.

  Verdiene Victor handlet etter ut fra da han tok separasjon var langt ifra disse verdiene nevnt over. Jeg mener han var urettferdig og urimelig ovenfor Laura, som bare ville hans beste. Jeg mener ikke Victor gjorde det rette, da jeg heller synes han burde hatt "nåde" for Laura, som tok et veldig vanskelig valg. Istedenfor burde han støttet henne, slik man bør gjøre i et ekteskap. Han burde tatt hennes parti og latt henne bo hjemme.

  Jeg tror Laura Kieler valgte å bryte med loven og ta opp lån uten mannens samtykke, fordi hun så hva som kunne ha skjedd dersom hun ikke hadde gjort det. Jeg tror hun satte seg inn i Victors situasjon, der hun tenkte at det å ta opp lån for å flytte til Italia var uaktuelt. Dette trosset Laura, kun for mannens og familiens beste, noe jeg synes var veldig modig gjort.

  Laura Kielers skjebne sier en del om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet. Blant annet det at de er under mannen, og at han bestemmer og tar de vitkige avgjørelsene i familien. Det kommer også klart fram hva som skjer dersom kvinnene trosser autoritetene.

  Ved å bruke en sann historie som utgangspunkt for dramaet, tror jeg Ibsen ville få fram at slike hendelser kan hende hver og en. Stykket blir også veldig fortrolig når han bruker en sann historie.

  SvarSlett
 7. Et forholdt burde bygges på ærlighet og kjærlighet. Man bør kunne si hva man ønsker til sin samboer/kjæreste/mann eller kone, slik at man har et åpent og ærlig forholdt til sin kjære. Laura burde ha konfrontert Victor tidligere med lånet, slik at det ikke oppsto kompikasjoner senere, som det da gjorde.

  Victor brøt med Laura da han fant ut hemmeligheten med hennes lån, noe som var galt av Laura, men burde ikke ha endt i en seperasjon selv om Laura gjorde en feil. Men på den tiden var det riktig å "straffe" kvinnen slik at hun la godt merke til at hun gjorde en feil, noe som Victor prestere å gjøre via en seperasjon. Jeg synes det å gå ut med seperasjon ikke var et godt valg av Victor, når han selv ble "reddet" av Laura, han brude heller ha snakket alvorlig med Laura, konfrontert henne med hans side av saken og kommet fram til en løsning for å betale tilbake lånet/lånene, sammen!

  Jeg tror Laura tok opp et lån fordi hun ønsket det beste for Victor, noe Victor ikke så med det første. Han ville sansynligvis ha død uten den reisen, noe Laura forhindret med dette lånet hun da tok opp for å ha råd til å berge Victors liv. Selv om Laura gjorde noe veldig alvorlig og ulovlig, var det for en god sak, noe Victor burde ha tenkt på.
  Laura ønsket bare å ha sin mann i livet, og leve som en familie sammen med sine barn, slik at hun ikke ble alene. Det ville heller ikke vært lett å oppdra barna alene med tanke på kvinnenes rettigheter i forholdt til arbeid osv. og det var det enkleste å gjøre.

  Jeg ville selv ha tatt opp et lån, om jeg var i hennes situasjon.

  SvarSlett
 8. Jeg mener at et ekteskap eller et forhold bør bygge på ærlighet, åpenhet, fortrolighet, respekt, kjærlighet, være trofast, tillitt og lojalitet.

  Victor Kieler ønsket seperasjon fordi Laura hadde brutt deres ærlighet og åpenhet ovenfor hverandre.

  Jeg tror Laura valgte å ta opp lånet uten mannens samtykke fordi hun ønsket å ordne opp i saken på egen hånd, og ikke ved hjelp av mannen som lå syk. Hun ønsket ikke å ta krefter fra ham ved å blande ham inn i disse sakene, så tanken var egentlig god. Men dette skulle få andre følger.

  Kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet var at de var prisgitt sine ektemenn. De var ikke fri til å handle slik de ønsket, og de måtte følge visse regler. Enkelte kvinner gikk i mot dette, og det kunne få tragiske utfall for dem. Et eksempel er det som skjedde med Laura.

  Jeg tror Ibsen ønsket å gjøre "Et dukkehjem" mer relatert til hva som skjer i dag, dette ved å lage et stykke ut i fra noe som har skjedd på ordentlig.

  SvarSlett
 9. Et ekteskap/forhold bør bygges på at begge parter skal ha like mye å si, og likestilling og respekt innenfor hjemmets vegger.

  Victor Kieler tok sannsynligvis ut seperasjon på grunn av at han føle hans manndom var krenket. Selvfølgelig var det flere faktorer som spilte inn. Det store presset fra pressen, skammen, og venners innstilling til saken gjorde at skillsmisse ble attraktivt for Victor.
  Om det var det rette valget er det litt vanskelig for oss fra det 21. århundret å si. Det var helt andre tider, med helt andre normer og regler. Ut ifra min tids perspektiv, vil jeg si at det var en helt gal avgjørelse. Etterfølgene for Laura var så store, og likestillingen så liten, at ingen mann fra vår tid med et snev av samvittighet ville ha gjort det samme.

  Jeg tror at Laura tok opp lån uten mannens samtykke fordi at hun viste at mannen ikke ville ta opp lån. Han var for stolt. Og hun viste at hvis de ikke dro sørover ville han dø. Så for å forhindre dette, tok hun opp lån.

  Situasjonen for kvinner på 1800-tallet var vanskelig. Likestilling var et nesten ikke i ordboka, og kvinners rettigheter var bundet opp til at de hadde en mann som kunne godkjenne de. Det var nok akkurat dette Ibsen prøvde å sette fokus på da han skrev Et Dukkehjem. Han ville få fram fortvilelsen og hvor lite en kunne gjøre i datidens samfunn.

  SvarSlett
 10. Jeg syns at et ekteskap bør bygges opp på tillit og respekt for hverandre.

  Victor Kieler var egoistisk og mente at han hadde mistet den respekten han hadde, og dermed tok ungene for seg selv.
  Når jeg hører dette syns jeg dette høres ganske brutalt iforhold til at vi lever i en tid der kvinner bestemmer like mye.
  Det var jo sånn "reglene" var på 1800 tallet og mener at det var riktig i forhold til tiden dem levde i.

  Laura Kieler ville så gjerne hjelpe Victor når han var syk og dermed tok et lån uten å si fra til Victor fordi hun var redd for at hun ikke fikk lov at Victor. hun tenkte at "et lån kunne vel ikke skade", men det viste seg ettervært at det gikk hardt utover økonomien.

  Det sier at menn dominerte og bestemte det meste på den tiden..
  Jeg tror Ibsen ville bli kvitt den tiden, mannen var dominerende ovenfor kvinner.

  SvarSlett
 11. Den aller viktigste verdien i et ekteskap må være lojalitet. Man skal være trofast og ærlige mot hverandre.
  Viktor Kieler tror jeg handlet ut i fra verdien ærlighet, og da Laura brøt denne verdien da hun holdt noe skjult for han i lengre tid, følte han seg sikkert besviket og handlet med å ta ut seperasjon umiddelbart. Det synes jeg var å ta litt av. Et ekteskap består jo av både gode, og dårlige dager, og man skal jobbe for at et forhold eller ekteskap skal fungere. Man kan ikke bare gi det opp, med engang en av partene bryter noen verdier. Her må det tilgis, og forholdet blir sterkere når man kommer seg gjennom vanskelige perioder. Jeg synes absolutt ikke at det var det rette av Vikor å handle på den måten som han gjorde. Hvis du elsker noen, avbryter du ikke et forhold så brått og brutalt.
  Når det gjelder Laura tror jeg hun rett og slett var redd for livet til mannen sin, og ville gjøre det hun kunne for å redde han. Hun var sikkert også redd for at han ville velge å ikke reise hvis han visste det var hun/de som betalte for reisen. Så hun gjorde det med den beste mening bak da hun tok opp dette lånet.
  Laura Kielers skjebne forteller at kvinners situasjon på 1800 tallet ikke var spesielt bra. De hadde ingen rett til å bestemme noe, eller gjøre noe som helst uten mannens samtykke. De ble behandlet respektløst og som om de ikke hadde noen som helst verdi!
  Ved å benytte seg av en sann historie kan det for det første få andre til å kjenne seg igjen i historien, og for det andre kan det åpne øynene til folk slik at de forstår hvordan realiteten er! På den tiden(også nå) var det vanlig å holde opp en viss fasade der man skulle framstille seg selv som perfekte og vellykkete fanilier og ekteskap. Ved å vise en historie der du for se hvordan det er på innsiden av "dukkehjemmet"("flue på veggen")får du se hvordan det virkelig er og at det ikke er så perfekt som det skal se ut til på utsiden. Og da tenker jeg mest på hvordan kvinnenne ble behandlet, og hvor lite rettigheter de faktisk hadde. Jeg vil tro det var kvinners situasjon og denne "fasaden" Ibsen ønsket å sette fokus på i Et dukkehjem.

  SvarSlett
 12. Et ekteskap og forhold mener jeg MÅ baseres på forståelse og ærlighet samt. åpenhet, at man kan åpne seg å ha en følelsesladet samtale.

  Victor Kieler tenkte nok mest på seg selv da han valgte separasjon, dette kommer av at han var redd hva andre kom til å si da de fikk vite at det var kona som hadde brutt regler med tanke på at han selv ikke hadde økonomi til å redde seg selv. Slik som samfunnet var så er det fult mulig at han gjorde det riktige, men selv mener jeg at om kjærligheten er stor nok så skal man ikke forlate sin kjære av den grunn. kanskje var ikke det lik kjærlighet fra begge parter.

  Laura tok uten tvil opp lån uten mannens samtykke av kjærlighet og redsel, hun var redd for å miste sin kjære Victor til døden. og med tanke på at hun markerte seg glimrende innenfor kvinnerett som var noe hun virkelig brente for!

  Kvinner på 1800tallet hadde ikke mange muligheter og rettigheter, de var bundet til mennnene sine. ibsen ønsket å sette fokus på kvinners situasjon.

  av random

  SvarSlett
 13. Verdiene til et ekteskap/forhold bør være likesidig kjærlighet. Forholdet må være bygget og skapt av de riktige grunnene. og ikke minst tillit.

  Han gjorde det slutt for å opprettholde sin status som uavhengig og toltheten sin.

  Hun viste at mannen ikke ville gi samtykke til å ta opp lån. hun gjorde det for kjærlighet.

  Skjebnen til kvinner på 1800-tallet er at de undertrykt av menn. De hadde ingen rettigheter. Ibsen forteller en historie som er basert på en virkelig hendelse for å gjøre det mer nærliggende de som ser på. Han vil få frem at kvinner kan gjøre mere en de hadde rettigheter til.

  SvarSlett
 14. 1. Hvilke verdier bør et ekteskap/forhold bygges på?

  Etter min mening bør et ekteskap/forhold bygges på hvertfall ærlighet, kjærlighet og tillit

  2. Hvilke verdier handlet Victor Kieler ut fra da han tok ut separasjon, og gjorde han det rette? Begrunn svaret ditt.

  Victor handlet etter verdien ærlighet. I og med at ikke Laura fortalte noe, var hun ikke ærlig. Og hvis man mener ærlighet er en viktig del av ekteskapet, gjorde han vel det riktige.

  3. Hvorfor tror du Laura Kieler valgte å bryte loven og ta opp lån uten mannens samtykke?

  Som jeg ser det, tok Laura opp lån fordi hun elsket sin mann, slik at de kunne reise til utlandet.

  4. Hva sier Laura Kielers skjebne om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet, og hva tror du Ibsen ønsket å sette fokus på ved å bruke en sann historie som utgangspunkt for dramaet Et dukkehjem?

  Jeg tror Ibsen vil sette fokus på at kvinner hadde for lite retigheter og dårlige kår på 1800-tallet

  SvarSlett
 15. Et ekteskap bør bygges på ærlighet og tillit til hverandre. Victor handlet ut i fra stoltheten hans. Han brydde seg mer om hvilket syn de andre fikk av han, enn kjærligheten han hadde for henne. Han ble til en egoist.
  Jeg mener Victor handlet feil, hun prøvde bare å hjelpe han. Men på den tiden var det ikke lov til å ta opp lån, og mannen var den som skulle forsørge familien. Når hele befolkningen fikk vite om at Laura hadde tatt opp lån, så forandres synet på Victor. og hvis han ikke tok til handling, så har Victor blitt sett med helt andre øyne.
  Jeg tror Laura tok opp lånet, siden hun viste at Victor var for stolt til å ta opp et lån. derfor tokm laura opp lånet

  SvarSlett
 16. Et ekteskap/forhold bør bygges på kjærlighet og ærlighet. Det er viktig at man kan være ærlige med hverandre, slik at løgner og bedrag ikke oppstår og slik at man får muligheten til å forstå hveandre.

  Victor Kieler handlet ut fra mangel på ærlighet. Han mente nok at Laura burde ha sagt i fra om lånet til han, og samtidig var det jo ulovlig for kvinner å ta opp lån på den tiden, noe som også kompliserer saken. Hun brøt jo tross alt loven, og man vil jo ikke at kjæresten/mannen/kona skal gjøre noe ulovlig.

  Det er vanskelig å si hvorfor Laura valgte å bryte loven og ta opp et lån uten mannens samtykke, men jeg kan se for mag at hun handlet ut av kjærlighet. Hun ville kanskje overraske mannen sin med penger til behandling, og hun ville kanskje ikke at han skulle bekymre seg for at de ikke skulle ha nok penger til behandlingen.

  Laura Kielers skjebne viser at kvinnene på 1800-tallet ikke hadde så mye "makt" i samfunnet. Kvinnen skulle bare gjøre det hun ble bedt om av mannen, og kvinnene skulle ikke ha noe med penger å gjøre.

  SvarSlett
 17. Hvilke verdier bør et ekteskap/forhold bygges på?

  Et forhold bør bygges på ærlighet, tillit og følelser.

  Hvilke verdier handlet Victor Kieler ut fra da han tok ut separasjon, og gjorde han det rette? Begrunn svaret ditt.

  Kvinner på denne tiden skulle ikke gjøre slikt, det var ikke slikt det skulle være, men Laura gjorde det ingen hadde trodd og overrasket dermed Victor når det kom fra at hun hadde tatt et lån. Grunnen til at han tar ut separasjon er kanskje fordi hun har brutt tilliten til han og løgnen har bare forstørret seg. Han gjorde ikke det rette, siden hvis han hadde elsket henne så hadde han latt dette gå og takket henne for at hun reddet livet hans.

  Hvorfor tror du Laura Kieler valgte å bryte loven og ta opp lån uten mannens samtykke?
  Kjærlighet til sin mann


  Hva sier Laura Kielers skjebne om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet, og hva tror du Ibsen ønsket å sette fokus på ved å bruke en sann historie som utgangspunkt for dramaet Et dukkehjem?

  Dette viser at kvinner ikke hadde stort med rettigheter på 1800-tallet. Nesten ingen kvinner kunne gjøre som de ville. Grunnen til at han tok utgangspunkt i en sann historie var kanskje fordi han ville vise alle kvinnenes situasjon på denne tida.

  SvarSlett
 18. Hvilke verdier bør et ekteskap/forhold bygges på?

  Et ekteskap/forhold mener jeg bør bygges på ærlighet, troskap, tillit og kjærlighet. I tillegg er det veldig viktig å ha forståelse for hverandre.


  Hvilke verdier handlet Victor Kieler ut fra da han tok ut separasjon, og gjorde han det
  rette? Begrunn svaret ditt.

  Viktor gjorde det fordi Laura hadde brutt en av ekteskapets viktigste verdier, ærlighet. Redd var han
  også for hvordan samfunnet kom til å reagere, om dette skulle komme ut.
  Hun hadde ikke bare holdt noe skult for ham over lengre tid, men også hadde hun tatt opp ikke bare ett men to lån med forfalskede dokumenter. Dette er bakgrunnen for separasjonen.
  Han var muligens noe streng mot henne, men noe måtte gjøres når hun hadde gjort noe så alvorlig.


  Hvorfor tror du Laura Kieler valgte å bryte loven og ta opp lån uten mannens samtykke?

  Jeg tror hun valgte å bryte loven i håp om å redde mannens liv, og kanskje så hun muligheten for å klare tilbakebetalingen uten at mannen fikk vite noe?


  Hva sier Laura Kielers skjebne om kvinners situasjon på slutten av 1800-tallet, og hva tror du Ibsen ønsket å sette fokus på ved å bruke en sann historie som utgangspunkt for dramaet Et dukkehjem?

  Situasjonen for kvinner på denne tiden var ganske grusom, de ble undertrykt og måtte ha samtykke fra mannen i mange situasjoner. Alt var lettere for mannen. Jeg tror Ibsen ønsket å sette fokus på hvor trasig denne situasjonen faktisk var for kvinnene på denne tiden, og i tillegg vise hvilke konsekvenser en kvinne kunne få av en slik ulydighet.

  sjhitlokt

  SvarSlett
 19. Verdiene til et ekteskap/ forhold mener jeg bør bygges på ærlighet, troskap, tillit og ikke minst kjærlighet. Det er viktig å ha forståelse for hverandre og ikke ha noen hemmeligheter.

  Victor handlet vel ut fra fra at Laura hadde brutt en veldig viktig verdi innen ekteskap, nemmelig ærlighet. Han var sikkert redd for hvordan folk rundt han og samfunnet kom til å reagere på denne lille hemmeligheten. For kvinner på den tiden fikk jo ikke ta opp lån eller styre nå form for økonomi. Dette var jo rett og slett ulovlig. Men hadde han ikke vært så trangsynt hadde han skjønt at dette var for hans egen del og Laura gjorde bare dette for hun ville leve lengere med sin ektemann. Så Laura gjorde dette av kjærlighet, noe Victor ikke skjønte. Han var mest opptatt av hvordan han kom ut av denne situasjonen, Hadde Victor elsket sin kone høyt nok kunne dette ha godt bra.

  Grunnen til at Laura tok opp lån tror jeg var for at hun håpet å redde livet til sin syke mann, og trodde sikkert at hun klarte å tilbake betale lånet uten at mannen fikk vite noe. Hun gjorde noe så drastisk for kjærlighet.

  Kvinners situasjon på denne tiden må ha vært helt forferdelig. De kunne nesten ikke gjøre noe uten samtykke fra sin mann. De levde på en måte som en "dukke" uten rettigheter eller noe form for bestemmelser. De hadde ikke rettigheter, det var mannen som var deres overhode.

  Jeg tror Ibsen valgte dette fokuset for å vise hvor trasig det var for kvinner på denne tiden. For at folk i etter tid kunne se hvordan ting skjedde på den tiden. Når du vet at det er en sann historie er det mer troverdig å du vet at slike ting altså har skjedd.

  SvarSlett
 20. Tuva
  Jeg mener et ekteskap/forhold bør bygges på forståelse, tillit, ærlighet, respekt og ikke minst gjensidig kjærlighet for hverandre.

  Victor Kieler handlet ut fra stolthet og normene i samfunnet på den tiden da han tok ut separasjonen. Han var sikkert veldig lei seg for at hun hadde gått bak ryggen hans, og fordi hun hadde gjort noe som var ulovlig. Hun brøt hans tillit, men det for hans eget beste, hun handlet i kjærlighet for sin ektemann. Han tenke nok mye på hvordan folk ville reagere og valgte letteste utvei.

  Jeg mener at han ikke gjorde det rette, fordi det viser at hun virkelig elsker han og vil ofre seg for å gjøre noe slikt. Han kunne stått sammen med henne og støttet henne, noe han ikke gjorde.

  Jeg tror Laure Kieler valgte å bryte loven å ta opp lån uten mannens samtykke fordi hun elsket han og ville redde livet hans. Kanskje hun også ville klare det på egen hånd, i håp om at ingen ville få vite noe.

  Situasjonen til kvinnene på 1800-tallet var veldig forkjellig fra vår. Laura Kielers skjebne var hard, og langt fra slik kvinner har det i dag. Ved å bruke en sann historie fikk Ibsen folk til å reagere, og til å få fram virkeligheten. Et dukkehjem blir veldig troverdig når man vet at det er tatt utgangspunkt i en sann historie.

  SvarSlett